[ mikmak / b / be / hiki / int / su / tg ] [ wiki ]
Verificatie
Wachtwoord

Hallo, welkom.

File: 1463562223164.png (1.03 MB, 894x1174, Screen Shot 2016-04-29 at ….png)

is vlaams belang wel van belang voor vlaanderen

 No.326

Belangrijk is het in ieder geval wel…

 No.327

File: 1482836849377.png (163.91 KB, 490x368, frieten-bakken-in-zee3.png)


 No.328

oke chill

 No.329

>>328
en jij bent een stomme sukkel


← Terug naar dradenoverzicht
Verwijder bericht [ ]