[ mikmak / b / be / hiki / int / su / tg ] [ wiki ]
Wachtwoord

Hallo, welkom.

File: 1441216280060.jpg (23.86 KB, 322x215, windows_10_something_happe….jpg)

Wat vinden Henken van Windows 8.2?

Ik blijf voorlopig lekker bij de laatste goeie versie sinds XP. Windows 7 godentier.

 No.92

File: 1441371967285.gif (942.87 KB, 245x200, 1419549002314.gif)

>hij gebruikt windows

/tovenaar uit

 No.93

>goede versie
>windows
kies één

 No.94

Ik gebruik Kali Linux want ik ben en echte hacker :^)

 No.95

File: 1442077972004.webm (1.6 MB, 1280x720, hacker.webm)


 No.98

File: 1442078700826.webm (3.47 MB, 1280x720, haxx0r_pro.webm)


 No.112

>>94
omg hacker omg omg

 No.113

wie anime/OS hier?

 No.118

>>98
What the fuck kijk ik.

 No.119

>>118
Faal van 8kanaal.

 No.120

>>119
Je windetector is fout gekalibreerd.

 No.121

>>120
Je bent zelluf

 No.122

>>121
Ok, bekijk deze dubbeltjes dan maar.

 No.127

Zoals met alle versies van windows tot nu toe is het altijd gekanker op de huidige versie en heb ik zelf nooit problemen na het naar wens ingesteld te hebben.


← Terug naar dradenoverzicht
Verwijder bericht [ ]